NAVIGATION
SOCIAAL
Copyright ©2022- Treve TC - All rights reserved.
ARBO ADVIES
Nederland kent een arbobeleid hetgeen in de wet is opgenomen. De RI&E (Risico- Inventarisatie & -Evaluatie) is hier een belangrijk onderdeel van. Het is voor werkgevers een verplichting deze inventarisatie uit te voeren en een daarbij behorende PvA (Plan van Aanpak) te kunnen overleggen. Een RI&E-rapport laat zien wat eventuele gezondheids-, veiligheids- en welzijnsrisico’s voor werknemers en derden kunnen zijn. Heeft u al een RI&E en is deze nog actueel? Bij wijzigingen van werkomstandigheden, werkmethoden of andere ontwikkelingen zoals een verbouwing geeft artikel 5 lid 4 van de Arbowet aan dat uw RI&E hierop aangepast dient te worden. TTC kan u behulpzaam zijn bij het actualiseren of opstellen van uw RI&E. Maak via CONTACT vrijblijvend een afspraak.
MAIL
TELEFOON Mobiel: 06 - 21214390
NAVIGATION
SOCIAAL
CCopyright ©2022- Treve TC - All rights reserved.
ARBO ADVIES
Nederland kent een arbobeleid hetgeen in de wet is opgenomen. De RI&E (Risico- Inventarisatie & -Evaluatie) is hier een belangrijk onderdeel van. Het is voor werkgevers een verplichting deze inventarisatie uit te voeren en een daarbij behorende PvA (Plan van Aanpak) te kunnen overleggen. Een RI&E-rapport laat zien wat eventuele gezondheids-, veiligheids- en welzijnsrisico’s voor werknemers en derden kunnen zijn. Heeft u al een RI&E en is deze nog actueel? Bij wijzigingen van werkomstandigheden, werkmethoden of andere ontwikkelingen zoals een verbouwing geeft artikel 5 lid 4 van de Arbowet aan dat uw RI&E hierop aangepast dient te worden. TTC kan u behulpzaam zijn bij het actualiseren of opstellen van uw RI&E. Maak via CONTACT vrijblijvend een afspraak.