NAVIGATION
SOCIAAL
Copyright ©2022 - Treve TC - All rights reserved.
ZIEKTEVERZUIM
Een werknemer heeft volgens het Burgerlijk Wetboek ingeval van ziekte gedurende maximaal 104 weken recht op loondoorbetaling. Voor de werkgever is dit dus een aanzienlijke kostenpost, helemaal indien de werknemer na twee jaar ziekte in de WIA terechtkomt. De uitkeringslasten komen dan nog eens gedurende maximaal 10 jaar voor rekening van de werkgever (in totaal dus maximaal 12 jaar). Om kosten te besparen is het zaak de juiste acties op de juiste tijdstippen uit te voeren (het zogenaamde poortwachterstraject). Om verzuim te monitoren en hierop te kunnen sturen is een analyse van het verzuim noodzakelijk. Hoe hoog is het verzuimpercentage binnen uw organisatie, benchmark, ziekteverzuimoorzaken, ziekmeldingsfrequentie etc. Wees bewust van de totale kosten rondom verzuim! TTC kan dit voor u inzichtelijk maken en ondersteunt u bij de ontwikkeling van uw ziekteverzuimbeleid. Maak via CONTACT vrijblijvend een afspraak.
MAIL
TELEFOON Mobiel: 06 - 21214390
NAVIGATION
SOCIAAL
Copyright ©2022 - Treve TC - All rights reserved.
ZIEKTEVERZUIM
Een werknemer heeft volgens het Burgerlijk Wetboek ingeval van ziekte gedurende maximaal 104 weken recht op loondoorbetaling. Voor de werkgever is dit dus een aanzienlijke kostenpost, helemaal indien de werknemer na twee jaar ziekte in de WIA terechtkomt. De uitkeringslasten komen dan nog eens gedurende maximaal 10 jaar voor rekening van de werkgever (in totaal dus maximaal 12 jaar). Om kosten te besparen is het zaak de juiste acties op de juiste tijdstippen uit te voeren (het zgn poortwachterstraject). Om verzuim te monitoren en hierop te kunnen sturen is een analyse van het verzuim noodzakelijk. Hoe hoog is het verzuimpercentage binnen uw organisatie, benchmark, ziekteverzuimoorzaken, ziekmeldingsfrequentie etc. Wees bewust van de totale kosten rondom verzuim! TTC kan dit voor u inzichtelijk maken en ondersteunt u bij de ontwikkeling van uw ziekteverzuimbeleid. Maak via CONTACT vrijblijvend een afspraak.